Reakcie boli rôzne. No jedna, ktorá mi došla do mailovej schránky, mi doslova vytlačila slzy do očí. Áno, priznávam bez mučenia, že niečo podobné som nečakal. Ozvala sa mi neznáma pani. Písala, že by asi vedela matke a jej deťom, o ktorých som písal, pomôcť. Chcela vedieť ceny nájmov v našej lokalite. Bomba! – povedal som si. Ja jej nedokážem pomôcť, ale ohlásil sa mi niekto, kto ju z neprajného prostredia azylového domu dokáže vytiahnúť a diametrálne zmeniť kvalitu jej života a života jej malých ratolestí. Začal som konať. Čítaj ďalej…