Bez ak

Je milý, ľudský a taký aj, verím, vždy zostane. A to je dobré. (foto: SITA)
Netreba dlho surfovať po nete a človek narazí na články o kauze, ktorá sa spája s odvolaním Trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. Nevidím do spomínanej kauzy podobne, ako zrejme všetci (takmer všetci) veriaci ľudia na Slovensku. Takže ani ja nevnesiem nového svetla do prípadu. Ale môj článoček nemá v žiadnom prípade takúto ambíciu. Chcem iba krátko ponúknuť môj pohľad na vec…

Videl som rozhorčených veriacich, ktorí hľadajú spôsoby ako podporiť svojho arcibiskupa. Nosia kvety, lúčia sa, tlieskajú mu. A tiež používajú čoraz tvrdšie slová na adresu Svätého Otca, ktorý za prekvapivým odvolaním arcibiskupa stojí. Vatikán o dôvodoch mlčí, dekani arcidiecézy ponúkajú svoje funkcie. Média zverejnili rozhovor s rodičmi Róberta Bezáka. Nemajú pomaly o čom, ale napriek tomu sa kauzou zaoberajú, živia ju už niekoľko dní.

Keď zomrel Ján Pavol II. a dav na námestí sv. Petra skandoval heslo “Ihneď svätý!”, tlieskal som s nimi a v srdci som tomuto skvelému človeku skandoval to isté. Teraz je už blahoslavený a čoskoro možno bude svätý. Teda, vyhlásený za svätého. Ak by sa toto neudialo, zavrhoval by som Cirkev? Nie! Ovplyvnilo by moju vieru, ak by sa nezačal proces blahorečenia Jána Pavla? Určite nie. Moja viera predsa na tom nestojí. Podobne som na tom teraz. Róbert Bezák mi bol veľmi sympatický arcibiskup, ktorý dokázal osloviť mnoho ľudí a doslova ich ťahať za Kristom. Niečo sa stalo. Nevieme čo. Možno na strane Vatikánu, možno zo strany odvolaného arcibiskupa. V Trnave na námestí sa ľudia domáhajú pravdy. Áno, je to dobré. Aj ja mám názor, že pravda oslobodzuje. Ale brať do úst tvrdšie výrazy a adresovať ich smerom k Vatikánu a nepripúšťať chybu Róberta Bezáka nie je správne. Ja by som sa tiež veľmi rád dozvedel pravdu, tiež mi nevyhovuje, že Vatikán na volanie ľudu neodpovedá, ale nie na tom stojí moja viera. Dá sa milovať ako svojho blížneho aj pápeža aj odvolaného arcibiskupa. Dá sa modliť za jedného i za druhého.

“… a pekelné mocnosti ju nepremôžu” – povedal Kristus o svojej neveste Cirkvi. Zomrel za nás, ukázal ako máme jeden druhého milovať a vstal zmŕtvych. Buď ideme za ním všetci pokrstení ako jednotná Cirkev, alebo sa mu, a tak aj jeho neveste, obrátime chrbtom.  Pre mňa osobne je to viera bez ak. Ak sa stane čokoľvek, nemali by sme to brať  ako tragédiu, ktorá by mala oslabiť našu vieru a to, či ideme alebo neideme za Ním. Je jedno či arcibiskup alebo odvolaný arcibiskup. Nemôže existovať žiadna podmienka pre moju (našu) vieru. Bezák nebezák, bez ak.

Categories: viera, život, smrť, ... Tags:
 1. Júl 6th, 2012 at 11:18 | #1

  Marek pekne napísané. Problém je, že v týchto protestoch nikto (alebo väčšina) nespochybňuje svoju vieru v Boha, ale ľudia sa dožadujú informácii. Nedostatok informácii v každej oblasti vytvára konšpirácie. A či sa to niekomu páči, alebo nie CIRKEV by mala stať na čele šíku tých, ktorí PRAVDU hlásajú na plnú hubu. VŽDY!
  Môj pohľad.

 2. Ľubica Straková,RK
  Júl 6th, 2012 at 22:01 | #2

  Vidíme, že kvoli tejto kauze dochádza k názorovému rozdeleniu v katolíckej cirkvi na Slovensku. …a komu je vlastné rozdeľovať?… Nie nedajme sa! Myslím si, že najlepšou cestou aj v tomto prípade je pokora v zmýšľaní. A ak ma niekto potrebu bojovať,…tak na kolenách.
  Len sa nedajme zlákať do pasce!

 3. percento
  Júl 7th, 2012 at 17:45 | #3

  problém je inde – ak má niekto pocit, že s ním predstavitelia nechcú komunikovať, tak si povie – vystačím si so súkromnou vierou a “Cirkev” s jej hodnostármi mi … – takto sa pekne krásne zmenšuje počet ľudí hlásiacich sa k RKC. už sčítanie prinieslo pokles a to ešte nedošlo k odluke. naviac kto je aspoň štyridsiatnik, vidí podobnosť predprevratového režimu s “odpoveďami” hovorcu KBS.
  ak je dnešný svet bližšie k ideálu ako pred xx rokmi, je to preto, že sme mali niekoho, niečo, čo nás naň upozorňovalo (a ukazovalo nám v čom konáme nesprávne. prečo mám pocit, že sa ideálu vzďaľujeme?

 4. peto k
  Júl 8th, 2012 at 21:39 | #4

  vnútorné konflikty sú najnebezpečnejšie

 5. Jozef Bendel
  Júl 9th, 2012 at 10:08 | #5

  Za každým rozdelením veriacich stojí Zlý. On nechce našu jednotu, lebo potom nám ľahšie nahovorí svoju falošnú “pravdu”. Ľudia ľahko podliehajú emóciám, ktoré potláčajú rozumné argumenty. Kto je v cirkevnej hierarchi vyššie? Biskup alebo pápež? Kto dal pápežovi moc rozhodovať nad Cirkvou? Koho zastupuje pápež na zemi? Dostal sa mi do rúk veľmi rozumný článok o tejto “kauze”. Ponúkam ho ďalej.

  Odvolanie biskupa je vždy bolestivá záležitosť. Pápež tak koná jedine, ak má na to naozaj vážne dôvody. Takéto odvolanie nikdy nie je ľahkovážny skutok. Znamená, že biskup spáchal niečo vážne. Pápež tak koná jedine, ak je presvedčený, že je ohrozená jednota katolíckej Cirkvi.
  Možností nie je veľa. Môže ísť o:
  – neposlúchanie a vzoprenie sa proti Cirkvi,
  – šírenie chybného učenia viery – heréza,
  – vážne pochybenia alebo nespôsobilosť pri vedení diecézy,
  – vážne zlyhanie v osobnej rovine,
  – konanie podvratnej činnosti proti Cirkvi.
  Najprv by som rád podotkol, že vždy sa jedná o veľmi delikátnu záležitosť a Cirkev zvyčajne nemôže verejne hovoriť o jej okolnostiach. Cirkev určite nechce verejne zdiskreditovať danú osobu, ktorú odvoláva, tak, ako otec nechce zdiskreditovať svojho syna aj keď ho karhá. Vždy musí byť umožnené hriešnikovi sa napraviť a musí byť ochránená jeho tvár, pokiaľ to situácia umožňuje. K tomu hriechy a zlyhania zvyčajne ovplyvňujú aj svoje okolie. Týkajú sa mnohokrát aj ďalších nevinných účastníkov. Verejné odhalenie citlivých súvislostí by tak mohlo spôsobiť morálnu ujmu osobám zapojených do prípadu. Najmä, ak sa spustí mediálna honba na čarodejnice, akej sme dnes svedkami.

  V prípade vážnych hriechov sa môže jednať aj o záležitosť ochrany spovedného tajomstva. Cirkev potom musí mlčať a znášať aj verejné a mediálne potupenie za to, že tají informácie o zločine, alebo že pôsobí tajnostkársky a “arogantne”. Ochrana sviatosti, mravov a cti dotyčných osôb je v takýchto prípadoch vždy prvoradá.

  Myslím, že tento rozmer je zrejmý každému katolíkovi. Každý katolík chápe, že načúvanie pri spovedelnici je ťažký hriech. Že vyzvedanie a klebetenie o hriechoch iných je tiež vážny hriech. Každý katolík rozumie, že biskup musí niekedy riešiť problémy s kňazmi. Je bežné, že kňazi “rotujú” cez viacero farností. V prípade, že problém s kňazom pretrváva, musí ho biskup aj odvolať. Tieto rozhodnutia sú veľmi citlivé a bolestné pre všetkých zúčastnených. Zasahujú pritom zvyčajne viacero ľudí. Preto biskup nezverejňuje dôvody, prečo bol ten či onen kňaz presunutý, lebo iba tak ostane ochránená identita osôb a chúlostivé informácie s nimi spojené. Presne ten istý princíp platí aj pri odvolaní biskupa. Ak chcú médiá štvať veriacich cez petície, nech tak robia… Cirkev ale musí mlčať!

  Špekulovania a dohadovania sa o skutkoch, ktoré Bezák spáchal a ktoré viedli k jeho odvolaniu sú len zvrátená senzuchtivosť. Zrejme spáchal vážne veci, ktoré presahujú jeho usmievavú mediálnu prítomnosť. Pápež by inak nemusel takto rázne a osobitne zakročiť. Ide zrejme o citlivú záležitosť a Cirkev musí preto o podrobnostiach mlčať. Katolík nemá mať problém toto chápať.

  Namiesto osočovania sa treba za odvolaného biskupa Bezáka modliť a nie chcieť odhaľovať jeho hriechy, či pochybenia. Rovnako je vážny hriech spochybňovať autoritu a súdnosti Svätého Otca, keď vykonáva svoj úrad. Namiesto toho sa treba modliť za jednotu a súdržnosť Cirkvi a za dar sily Ducha Svätého pre Svätého Otca, hlavne ak sa ho snažia fackať médiá, ako sme teraz toho svedkami.

  Preto je klamstvo to, čo tvrdia médiá, že katolíci sú proti vôli Svätého Otca. Túto fámu šíria liberálne médiá, ktoré s katolíckou Cirkvou nemajú vôbec nič spoločné. Toto tvrdenie sa ľahko dokáže. Štvavú kampaň proti odvolaniu Bezáka priniesla redakcia .týždňa. O .týždni je pritom verejné známe, že jej šéfredaktor je protestant z Cirkvi bratskej. .týždeň najprv vypustil do sveta mätúce vystúpenie Fera Mikloška s nezmyselnými obvineniami a vzápätí spustili petíciu, ktorú podpísali zasa len sami protestanti, ateisti, členovia iných náboženstiev a pár liberálnych katolíkov.

  Samozrejme, títo ľudia nemajú ani len tušenia, čo Cirkev je. Ide tu o sprisahanie? To si nemyslím. V prvom rade im iste ide o ich kamoša od piva. Kamoša, ktorému chcú byť verní a chcú ho podržať v ťažkej situácii. Zahrávajú sa pritom s ohňom. Veru, beda im pri ich rýchlych súdoch nad Kristovou Nevestou. Ani netušia, čo páchajú. Nie ani tak Cirkvi na Slovensku, ale v prvom rade sami sebe.

  Mnohé liberálne médiá ako Sme sa tiež pridali do mediálneho boja. Zavetrili príležitosť kopnúť si do Cirkvi. A ako keby toho nebolo dosť, zapojili aj revolučné anticirkevné skupiny ako je Teofórum, ktorí si želajú Cirkev zvnútra rozvrátiť a spraviť ju egalitárnou – demokratickou.

  Nieje podstatné čo spáchal otec Bezák. Pre katolíka je dôležité si uvedomiť, že ich Cirkev, ktorej sme súčastou, je zasa pod útokom liberálnych médii a skupín, ktoré by si želali vidieť Cirkev roztrieštenú. Jedná možnosť ako vyjadriť podporu Svätému otcovi a zároven ukázať médiam, že nemajú právo prekračovať hranice novinárskej etiky, je ak podporíte verejnú výzvu za Pápeža. Táto výzva je na internete už od roku 2010!

  http://www.zapapeza.sk

  Aj to je spôsob ako dať verejne najavo nesúhlas s mediálnym miešaním sa do vnútorných záležitosti Cirkvi a podnecovaniu k neposlušnosti voči Svätej stolici.

 6. Ľubomir Piala
  Júl 9th, 2012 at 14:39 | #6

  Pozehnany den Vam prajem a vsetkym ludom dobrej a pokojnej vole. Takto som asi o tom rozmyslal aj ja . Ved nie sme ziadny bolsevici a ani liberali aj ked ja , ako veriaci a KRISTOV clovek/ niekedy nehodny/ sa citim najslobodnejsim clovekom na svete.
  Pravda je len jedna a tou je jedine JEZIS KRISTUS/ “JA SOM JEDINA PRAVDA ,JEDINA CESTA a JEDINY ZIVOT.”/ Preto tie vykriky na adresu SV.Otca su z ust krestanskych revolucionarov su nemiestne.
  Raz sa pravdu dozvieme. Mrzi ma len jedna vec , momentalne vyhrava diabol ,bolsevici, liberali a hlupaci.
  CIRKEV zal.JEZISOM KRISTOM ,ktory nas vsetkych vykupil svojou smrtou, je tu 2000 rokov a brany pekelne ju nepremozu,
  . Skoda len ze vsetci nechceme byt aj spaseni.
  Len tak na okraj nechce byt Ficko arcibiskupom Trnavskym, preco mu davame taky priestor? Napr. v Nitre , ale to je asi o niecom inom.
  Pozehnane a zmysluplne” Vakacie ” Vam a celej rodinke praje zo srdca rod. L.Pialu

 7. Michal Šintál
  Júl 9th, 2012 at 21:07 | #7

  Vyhlásenie Apoštolskej nunciatúry na Slovensku v mene Svätej stolice

  Vyhlásenie Apoštolskej nunciatúry na Slovensku v mene Svätej stolice a z jej poverenia na vysvetlenie šíriacich sa mylných informácií ohľadne postupu, ktorý viedol k rozhodnutiu Svätého Otca vo veci trnavského arcibiskupa, J. Ex. Mons. Róberta Bezáka.

  Na základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v trnavskej arcidiecéze, Štátny sekretariát Jeho Svätosti poveril Kongregáciu pre klérus pripraviť apoštolskú vizitáciu v tejto partikulárnej Cirkvi s cieľom, aby preskúmala pravdivosť sťažností týkajúcich sa biskupa arcidiecézy J. Ex. Mons. Róberta Bezáka.

  Apoštolská vizitácia sa uskutočnila v dňoch od 22. januára do 1. februára 2012 a za apoštolského vizitátora bol menovaný litoměřický biskup z Českej republiky, J. Ex. Mons. Ján Baxant. Výsledky preverovania boli následne apoštolským vizitátorom zaslané na Kongregáciu pre klérus, ktorá sa im v spolupráci so Štátnym sekretariátom a Kongregáciou pre biskupov primerane venovala a pozorne ich preskúmala.

  Kongregácia pre biskupov následne oboznámila J. Ex. Mons. Róberta Bezáka s najdôležitejšími bodmi ohľadom jeho osoby a jeho pastoračnej aktivity a požiadala ho, aby ich zvážil a vyjadril k nim svoje stanovisko. Mons. Bezák odpovedal na túto požiadavku listom adresovaným Kongregácii pre biskupov.

  Finálne výsledky preverovania spolu so stanoviskom Štátneho sekretariátu a Kongregácie pre klérus boli následne predostreté Svätému Otcovi, aby uskutočnil konečné rozhodnutie. Svätý Otec po pozornom zvážení a modlitbe sa rozhodol požiadať J. Ex. Mons. Róberta Bezáka, aby sa zriekol pastoračného riadenia trnavskej arcidiecézy. Pred zverejnením rozhodnutia Svätého Otca prefekt Kongregácie pre biskupov na žiadosť Mons. Bezáka mu poskytol možnosť osobného stretnutia s ním. Stretnutie sa však neuskutočnilo. Keď Mons. Bezák odmietol podať demisiu, Svätý Otec ho odvolal z pastoračného riadenia arcidiecézy a toto rozhodnutie bolo zverejnené 2. júla 2012.

  Pápežské rozhodnutia týkajúce sa menovania alebo odstúpenia z úradu biskupov jednotlivých biskupských sídiel sú Svätou stolicou zverejňované v deň, ktorý bol so zainteresovanou osobou dohodnutý, alebo jej bol stanovený. Svätá stolica preto vyjadruje hlbokú ľútosť nad skutočnosťou, že Mons. Bezák urýchlil zverejnenie tejto správy a tým porušil pápežské tajomstvo.

  Apoštolská nunciatúra aj v mene Svätej stolice pozýva veriacich na Slovensku, aby ochotne a v duchu viery prijali rozhodnutie Svätého Otca. Svätý Otec vyjadruje všetkým biskupom, kňazom, diakonom, rehoľníkom a veriacim laikom Slovenska svoju otcovskú blízkosť, aby sa v tejto Svätým Otcom milovanej krajine ešte viac upevnila jednota Cirkvi.

  V Bratislave, dňa 9. júla 2012

 8. Marek Šefčík
  Júl 10th, 2012 at 09:52 | #8

  slavo, kristus zalozil nasu cirkev a ta nas vedie na ceste viery. ide len o to, ze cirkev tvoria obycajni smrtelnici ako som napriklad aj ja, ktori robia chyby. vierou, ak je skutocna, nesmu otriast ziadne preslapy ci odvolania… su knazi, ktori sa spreneverili svojmu poslaniu a ako vyhovorku pouzili napriklad vztahy s biskupom a podobne… takze asi tak som to myslel.

 9. Marek Šefčík
  Júl 10th, 2012 at 09:56 | #9

  ziadna kauza ci kauzicka nepomaha cirkvi ani globalne ani v mensich spolocenstvach (farnostiach). ale myslim, ze sa dost dobre neda hovorit o “sukromnej” viere. oddelit cirkev od krista, ktory o nej hovori ako o svojej neveste, asi dost dobre nejde.

 1. No trackbacks yet.