Minulý týždeň som bol na návšteve nášho hlavného mesta. V pracovnej dobe. Vyslal ma tam totiž riaditeľ nášho gymnázia. A nielen mňa. Ešte dvoch mojich kolegov. Nebol to len taký výlet. Išlo o akúsi pracovnú cestu, ktorá mala byť na prospech našej škole. Mali ma (aj kolegov) vyškoliť. Zas som mal byť o čosi múdrejší. Školenie multiplikátorov. Tak honosne sa to volalo. Mal som byť akýmsi multiplikátorom. Neviem, kto tento cudzí termit vymyslel (bo slovenské slovo to určite nie je), neviem ani aký je jeho význam. Za čo to mám byť vyškolený? Trpezlivosť, povedal som si. Veď sa dozvieš…

Akési školenia multiplikátorov pre jednotlivé predmety pre Trnavský a Nitriansky kraj sa konali na rôznych miestach Bratislavy. Ja som mal byť akýsi multiplikátor fyziky, tak som sa vybral na adresu, kde malo ísť o fyziku. Jedna z prvých viet vyslovených na tom akomsi školení ma postavila nohami na Zem a nebolo treba ďalšieho vysvetľovania, aby som sa dovtipil aká je realita. Horšia ako som si myslel. Tá veta znela: “My sami nevieme, čo bude vašou úlohou!” Teda ani človek, ktorý robil pre nás toto akési školenie nevedel o čom to má vlastne byť! Dodal ešte, že ak prežijeme posledné dva týždne školského roka a nikto od nás nič nebude chcieť, tak sme vlastne za vodou. V septembri vraj môžeme dostať akési úlohy, ale momentálne nám nikto nepovie aké! Vraj išlo len o to, že sa riaditelia sťažovali, že niet času, že ich učitelia nevedia o čom má byť nová koncepcia v školstve a tak na akomsi ministerstve rozhodli, že vyškolia akýchsi multiplikátorov a tak riaditeľov umlčia.

Celé školenie sa nieslo v duchu oboznámenia sa s počtami vyučovacích hodín pre daný predmet na základných i stredných školách a hovorili sme o akomsi návrhu učebných osnov. Podčiarkujem slovo návrh. Nikto nám nevedel povedať, či je to konečná verzia, alebo sa to bude ešte meniť. Oboznámili nás s tým, čo visí na internete. Jedna základná škola bude mať viac hodín na fyziku, iná menej (záleží od vedenia školy). Ak prídu potom na gymnázium takí, ktorí sú z daného predmetu pripravení výborne, iní menej dobre, iní nevyhovujúco, nastanú problémy, ktoré nebudú mať len študenti… Ako to riešiť? Na to nám na tom akomsi školení nevedel odpovedať nikto. Ale nechcem na tomto mieste rozoberať slabé stránky, či diery v tom do čoho sa hrnieme. To, čo vieme sa kritizovať síce dá, ale je to skôr ako s vesmírom… Viac ako 90% hmoty vesmíru je nepreskúmanej. Nevieme o čo ide a hovoríme tomu tmavá hmota, lebo ju nevidíme. Ej ale sa mi znova podaril pekný metaforit! 🙂

Na akési školenie multiplikátorov vyhodili školy nemalé peniaze a tieto školenia nepriniesli takmer nič. Ani to, za čo ma to vyškolili, som sa nedozvedel! Jak u debilov!

V tomto článku som porušil základnú vec,  ktorú dobrý sloh neznesie. Aspoň tak ma to kedysi naučili na hodinách Slovenského jazyka. Vraj sa nesmie v slohu pričasto vyskytovať jedno a to isté slovo, aj keď v rozličných tvaroch. Akýsi, akási, akési – neliezlo vám to pri čítaní na nervy? Veď je to nasilu povkladané aj tam, kde to nepasuje. Sorry, ale mne to tam všade pasuje. Nič iné sa v súvislosti s deformou školstva nehodí. Nedomyslené, nedotiahnuté, unáhlené – ešte tieto slová by sa tam mohli k novému školskému zákonu dodať.

A viete čo? Ja budem s tým akýsi ešte chvíľu pokračovať… Máme akési ministerstvo a na ňom akéhosi ministra školstva, ktorý si chce spraviť akúsi čiarku, že spravil akúsi reformu. Školstvo ju potrebuje, ale nie takúto. Niekto povie, že učiteľom sa nechce… Ja vám poviem, že to nie je o tom. Prešli sme napríklad na nový systém maturít. Nie tak dávno. Dalo to robotu, stálo to peniaze a nejako to šlo. Vychytali sa chyby, postupne sa to začalo utriasať a fungovať. Mimochodom, znovu sa to má meniť. Ale to, že to akési ministerstvo nekomunikuje s odbornou verejnosťou, to že si tvrdohlavo presadzuje svoje a to, že tlačí na každého, aby všetko (aj keď nikto nevie čo) spravil v čo najkratšom čase je veľmi, veľmi nebezpečné. Toto sa už nebude len tak ľahko opravovať, to sa nebude dať vrátiť. Je tam hrozba, že vkročíme do ešte väčšej jamy a budeme padať voľným pádom! To už akúsi vládu nezaujíma a čo cez ňu prejde, to je aj pre akéhosi uja prezidenta sväté. Prečo by to nepodpísal? Veď to schválili akýsi tí, veď viete, tí najsprávnejším smerom nasmerovaní. Jak u debilov! Aj tu sa už opakujem, ale zas sa to tam hodí. Howgh!