O mne

December 9th, 2013

Najskôr kontakt:

[email protected]

Citátik nezaškodí:

“Za pravdu bojuj, akoby ti išlo o život, až do smrti máš zápasiť za spravodlivosť a Boh porazí tvojich protivníkov za teba.”(sir 4,33)

Moja rodinka v zoo (iba na návšteve, nie na trvalom pobyte):

Lianka, Milka, Oliver, Marek a cukrové vaty

Moja práca:

http://www.gjb.sk/

Moja malá veľká láska:

… a ja (ako ináč,… so svojou najnovšou láskou):

Comments are closed.