Cirkev je čo do počtu členov obrovská. Je jasné, že aj jej členovia sú len obyčajní, hriešni ľudia. Môžu padnúť. Práve teraz, v roku, ktorý pápež vyhlásil za rok kňazov, diabol intenzívnejšie ako inokedy bojuje proti RKC. Veľmi málo sa hovorí o misionároch, ktorí sa snažia pomáhať tým najbiednejším, misionárkach, ktoré z lásky podávajú dennodenne pomocnú ruku nevyliečiteľne chorým, o diecéznych kňazoch, alebo rehoľníkoch, ktorí vychovávajú našu mládež, venujú sa dôchodcom. Zabúda sa na dobrovoľníkov z radov laikov roztrúsených po celom svete, patriacich do tej istej Cirkvi, ktorí svojimi vlastnými životmi svedčia o láske, o Kristovi, vychovávajú s vierou svoje deti, žijú svoje jednoduché a predsa výnimočné životy, v ktorých sa snažia nasledovať Krista.

Nie, dnes si médiá pochutnávajú na hŕstke tých, ktorí zlyhali. A čo je najhoršie, často zovšeobecňujú. Správajú sa ako vojaci okolo mučeného Ježiša, ktorí bijúc Ho po tvári sa Mu posmievali a pokrikovali naň – Hádaj, kto ťa udrel?!

Kto si ešte neudrel? Ktoré z médií si ešte nekoplo?

Alebo, bolo to už tak dávno, keď práve médiá získavali na sledovanosti tým, že živili kauzu údajného zneužívania chlapcov bratmi františkánmi? Nakoniec vysvitlo, že chlapci si všetko vymysleli. Kto sa ospravedlnil tým rehoľníkom? Ak pošpiníte niekoho meno, je veľmi ťažké vziať to späť.

V žiadnom prípade nie som z tých, ktorí by boli za to, aby sa všetko zamietlo pod koberec. Pravda oslobodzuje. Predovšetkým samotnú Cirkev. Ak sa Ján Pavol II. ospravedlňoval za krivdy stredoveku, bolo to správne. Priznať chyby, odhaliť a potvrdiť pravdu je veľmi dôležité. Nielen o Katyňskom lese, alebo aj o Hedvige Malinovej, ale aj o zlyhaniach niektorých kňazov. Dnes je to všetko čerstvé. Ale verím, že sa Cirkev postaví čelom aj k súčasným problémom. No treba na to čas. Veci treba vyšetriť…

Súčasné masírovanie verejnosti všeobecným záporným názorom na predstavených Cirkvi ubližujú nielen mnohým z nich, ale aj obyčajným veriacim ľuďom. A presne tak, ako meno františkánov, je pošliapané aj naše meno – nás kresťanov katolíkov.

Neviem, kto je Samo Trnka, ani ma to nejako nezaujíma. Viem len jedno. On si už s chuťou kopol.