Neviem odkiaľ markizáci tie informácie zobrali, no aj teraz ukázali, ako sa dá polopravdami manipulovať verejná mienka a zdvíhať národná žlč. Dostal sa mi do rúk mestský časopis Holíčan (23/2008 ), v ktorom som si prečítal Závery z rokovania Mestského zastupiteľstva. Napríklad aj o odmene 374 220 Sk primátorovi Zdenkovi Čambalovi. Už v nasledujúcom uznesení berie zastupiteľstvo na vedomie vzdanie sa odmeny primátora mesta v plnej výške a v ďalšom uznesení súhlasí s návrhom primátora, aby boli tieto finančné prostriedky použité na investičné akcie spojené s Holíčskym zámkom.

Vďaka ti Markíza za “objektívnosť”.

Popri dlhodobo tým “správnym Smerom” nastavenej Estevéčke, je tu aj manipulatívna Markíza. Je nejaká televízia na Slovensku, ktorá si zaslúži, aby sme jej správy označili aspoň za dobré a mohli sa na ne pozerať bez toho, aby sme neboli kŕmení lžou, polopravdou, smeroagendou, alebo trápnymi reportážami o narodení nového sloníčaťa v Zoo?