Európa, vraj, stojí na kresťanských základoch. Slovensko si tiež hovorí – kresťanská krajina. Väčšina z nás je teda, od malička, vychovávaná vo viere v Krista. Veríme, že On bol, je a bude! A pozrime sa na seba! Stačí maličkosť, slabý vetrík a ohneme sa ako steblá trávy, stačí malá búrka a sme zlomení ako suchý konár. Keby sme skutočne verili, že Kristus je Boh, keby sme verili v jeho slávne zmŕtvychvstanie, nebolo by medzi nami toľko labilných stebiel trávy alebo krehkých konárov. Apoštoli verili Kristovi a bez ohľadu na okolnosti, či dôsledky prelievali za Pravdu svoju krv. Neboli trávou ani konármi, ale hrdo stojacími stĺpmi…

Extrémisti majú svoje náboženstvo a hynú v jeho mene. My kresťania máme Ukrižovaného a nepochopiteľne Ho znova a znova zrádzame.Veru, máme sa čo učiť…aj od extrémistov.