Predovšetkým mládež, ktorá hľadá, hľadá pravdu, hľadá seba, odkrýva tajomstvá života, formuje sa, je najzraniteľnejšia v tejto oblasti. Reklama a toky rôznych informácií, hudobné štýly sú tvorené pre ňu a namierené práve na masírovanie jej názorov, postojov a životných rozhodnutí. Aj preto chcem i touto formou poďakovať prednášajúcemu Jozefovi Kováčikovi za to, že niektoré veci objasnil, pred inými varoval a prispel tak k pozitívnemu formovaniu našich študentov, nabádal ich k rozlišovaniu dobra a zla, toho, čo im môže pomôcť, ale i ublížiť.

“Ani Markíza, ani Jojka sa neobjavili. Lebo nespadol plafón. Ale aj blog je v dnešnej dobe internetu médium. A tu, tá informácia o vašej prednáške v Šaštíne-Strážach, už ostane na furt. Pre nás bola zaujímavá, aj keď pre nich možno nie.” Vďaka.